Gebyrregulativer

Oversikt over gebyrer 2024.

Eksempel på utregning av årsgebyr for vann- og avløp, eksempel 2024. 

Du kan selv velge hvor mange ganger i året du ønsker å motta faktura på kommunale eiendomsgebyrer. Du kan velge om du vil ha flere fakturaer med et lavere beløp, eller færre fakturaer med et høyere beløp. Det årlige beløpet du må betale vil være det samme. 

For å endre antall terminer, velg "Mine eiendommer - faktura".

 

Gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker

Gebyr for behandling av konsesjonssøknader er fastsatt til kr. 5 000, og gebyr for søknad om delingssamtykke etter jordloven til kr 2 000, jfr. Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker, fastsatt av Statens Landbruksforvaltning den 14.12.2011, med ikrafttredelse 01.01.2012. Vedtatt av kommunestyret i Alstahaug 08.02.2012.