Klargjøring før tømming

 • Før tømming skal tilgang til tanken være klargjort for tømmebilen.
 • Fjern hindringer som sperrer for atkomst.
 • Hvis septiktanken er vanskelig å finne, må du merke den tydelig.
 • Om tømmebilen kommer til en tank som ikke er klargjort og merket, eller blir nektet å utføre jobben, blir det likevel krevd gebyr.
 • Slamtømmer leverer kvittering på utført tømming umiddelbart etter tømming.
 • Det er huseiers ansvar å kontrollere at tømming er gjennomført.
 • Klager må meldes til Kommunalteknisk enehet innen tre uker etter utførelse.

Behov for oftere tømming?

 • Ved behov for oftere tømming må eier selv sørge for å bestille tømmingen og dekke utgiftene med dette.

Utkobling av slamavskillere

 • Slamavskiller skal ikke kobles ut uten tillatelse fra kommunen.
 • Etterhvert som ledningsnett til offentlige renseanlegg blir bygget ut, kan slamavskillere kobles ut.
 • Kommunen gir pålegg eller tillatelse i hvert enkelt tilfelle.