Her finner du en oversikt over kommunale gebyrer. Du kan blant annet få informasjon om hva det koster å leie Helgelandshallen eller gymsalen på Ura skole, hva det koster å være elev hos Kulturskolen, priser for matombringing og mye annet.

Oversikt over gerbyrregulativer

Eksempel på utregning av årsgebyr for vann- og avløp, eksempel 2019

 

 

Gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker

Gebyr for behandling av konsesjonssøknader er fastsatt til kr. 5 000, og gebyr for søknad om delingssamtykke etter jordloven til kr 2 000, jfr. Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker, fastsatt av Statens Landbruksforvaltning den 14.12.2011, med ikrafttredelse 01.01.2012. Vedtatt av kommunestyret i Alstahaug 08.02.2012.