Ved krisehendelse kontakt beredskapsleder, adm. sjef Børge Toft tlf 928 08 188, eller
beredskapskoordinator, HR-sjef Trine Håjen Gretesdotter 
tlf 979 77 512.

Åpningstider på Rådhuset

  • Sommertid: 08.00-15.00 (fra 01.05 - 30.09)
  • Vintertid: 08.00-16.00 (fra 01.10 - 30.04)

Postadresse: Alstahaug kommune, Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen

Fakturaadresse: Fakturamottak Alstahaug kommune, Silvalveien 1, 8850 Herøy

faktura@heroy-no.kommune.no

Kommunenummer: 1820     Organisasjonsnummer: 938712441     Kontonummer: 4516 27 94918

Direktenummer til:     Ansatte     Viktige telefonnummer (nødnr og vakttelefoner)