Våre møterom på Rådhuset:

Botnkrona - Tidligere formannssalen
Grytfoten - Kantina
Skjæringen - Ved kantina/undervisning og barnehage
Tvilling 1 - Stort møterom i underetasjen
Tvilling 2 - Lite møterom i underetasjen
Kvasstind - Møterom på teknisk avdeling
Breitind - Undervisningsrommet