Møterom på Rådhuset
Botnkrona Tidligere formannskapssalen
Grytfoten Kantina
Skjæringen Ved kantina/Undervisning og barnehage
Tvilling 1 Stort møterom i underetasjen
Tvilling 2 Lite møterom i underetasjen
Kvasstind Møterom på teknisk avdeling
Breitind Undervisningsrommet