Alstahaug kommunes veinett består av ca 82 km kommunale veier. Av disse er det ca 28 km i distriktet. I tillegg kommer ca 5 km gang- og sykkelvei. Ca 37% av veiene har fast dekke, primært i Sandnessjøen. Videre er det ca 56km fylkesveier og ca 50km riksveier inkl. ca 5km gang- og sykkelvei i kommunen.

Alstahaug kommune, v/ kommunalteknisk sektor er ansvarlig for drift og vedlikehold av de kommunale veiene. Sommer- og vintervedlikeholdet utføres av Alstahaug kommune, serviceavdelingen i henhold til utarbeidede arbeidsbeskrivelser. Kommunalteknisk sektor har i tillegg engasjert diverse private entreprenører for utførelse av definerte brøyteoppdrag i distriktet og i sentrum.

Også renholdet av byens gater (tømming av søppelbokser, spyling etc.) utføres av Alstahaug kommune, serviceavdelingen.

Hvem eier veien?, her finner du kart over hvem som eier veien.