Opprettelse av nye veinavn eller endringer skal behandles etter Lov om stadnamn (stadnamnlova, SL) samt Forskrift om skrivemåten av stadnamn (stadnamnforskrift, SF).