Alstahaug kommune godkjent som trafikksikker kommune

Alstahaug kommune ble 24. oktober godkjent som trafikksikker kommune. Godkjenningen ble gjennomført av Trygg Trafikk Nordland på vegne av Nordland fylkeskommunes Trafikksikkerhetsutvalg. Godkjenningen gjelder for perioden 2022-2025 og viser at kommunen jobber systematisk og målrettet med trafikksikkerhet overfor sine ansatte og innbyggere. Godkjenningen gir kommunen tilgang til å søke på ulike tilskuddsmidler fra fylkeskommunen. Gjennom godkjenningen dokumenterer kommunen at man følger lovpålagte oppgaver og har gode rutiner knyttet til arbeid med trafikksikkerhet.

Godkjent trafikksikker kommune

Hva er trafikksikker kommune?

Lær mer i denne informasjonsfilmen fra Trygg Trafikk.

Hvordan være en god rollemodell i trafikken?

Vi er alle rollemodeller ovenfor andre; for kollegaer, barn, venner og bekjente. Gode eksempel på dette er:
  • Rygg når du parkerer bilen
  • Bruk refleks
  • Bruk bilbelte også som passasjer i bil, taxi og buss
  • Bruk hjelm når du sykler
  • Ikke bruk mobiltelefon når du kjører bil