PP-tjenestens hovedoppgaver er:

  • være sakkyndig instans, skrive sakkyndig vurdering som innebærer både utredning og tilrådning i forhold til opplæringstilbud for elever med særskilte behov.
  • hjelpe barnehager og skoler med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for barn og elever med særskilte behov.

Tjenesten er interkommunal, og Alstahaug er vertskommune.
Kontoret ligger i 2 etg. i godsterminalen i Sandnessjøen.