Anne- Berit Løkås, enhetsleder

Anne-Berit

Anne Karin Kvitnes, ped.psyk. rådgiver

bilde Anne 2_80x95.jpg

Berit Oplandped.psyk. rådgiver

profil Berit_80x60.jpg

Elbjørg Larsen, nestleder, ped.psyk rådgiver

Elbjørg profil_80x120.jpg

Geir Thrana, ped.psyk.rådgiver

Mari Ann Sleipnes Sivertsen, spesialpedagog

Mari Ann Sleipnes Sivertsen

Marlen Thoresenmerkantil/verneombud

profilbilde_80x80.jpg

Marte Åkerøy Holandsjø, vikar for sekretær
Marte - PPT

Tone M. Nordnesped.psyk. rådgiver

profilbilde tone_80x107.jpg

Tove Mikalsen Pleymped.psyk.rådgiver

Tove hjemmeside_80x107.jpg