Anne- Berit Løkås, enhetsleder

Anne-Berit

Berit Oplandped.psyk. rådgiver

profil Berit_80x60.jpg

Joakim Langseth Eliassen 

Joakim Langseth Eliassen

Mari Ann Sleipnes Sivertsen, ped.psyk.rådgiver 

Mari Ann Sleipnes Sivertsen

Marit Damås Mentzoni, ped.psyk rådgiver
Marit Damås Mentzoni  

Marlen Thoresenmerkantil/verneombud

profilbilde_80x80.jpg

Tone M. Nordnesped.psyk. rådgiver

profilbilde tone_80x107.jpg

Tove Mikalsen Pleymped.psyk.rådgiver

Tove hjemmeside_80x107.jpg