Kommunen har et ansvar for å ivareta idretts- og friluftslivet, både ved å sikre allemannsretten og ved å gi den enkelte mulighet til å jakte.