Lag, foreninger og treningssentre tilbyr et variert aktivitetstilbud til befolkningen i kommunen. I Alstahaug er omtrent 25 % av befolkningen fra 6 år og oppover medlem av et idrettslag. Blant barn og unge i Alstahaug er den organiserte idretten den dominerende arenaen for å drive fysisk aktivitet. I den voksne delen av befolkningen ser man at det er de egenorganiserte aktivitetsformene som dominerer. Se en oversikt over idrettslag i kommunen i foreningsportalen mittalstahaug.no

 
Frisklivssentralen gir et viktig tilbud til kommunens innbyggere som ønsker å endre sine aktivitetsvaner.
 
Alstahaug kommune er medlem av Helgeland Friluftsråd, et interkommunalt samarbeidsorgan mellom Grane, Vefsn, Leirfjord, Alstahaug, Herøy og Dønna kommuner. På friluftsrådets hjemmesider finner du oversikt over deres kurs, aktiviteter og turmål i alle medlemskommunene.