Kildesortert avfallKommunen har en viktig rolle når det gjelder å samle inn og behandle forbruksavfall. Vi har alle et ansvar for å redusere avfallsmengdene og å benytte de returordningene som finnes. I Alstahaug ivaretas avfallshåndteringen av SHMIL - Søndre Helgeland Miljøstasjon.

Alt husholdningsavfall skal kildesorteres. Poser til kildesortering av avfall utleveres på Rådhuset.

For mer informasjon følg lenkene under:

Tømmeruter
Priser
Åpningstider