Mer informasjon om gravemelding

Ytterligere informasjon se www.gravemelding.no

Det påløper kostnader til administrasjonsgebyr ved søknadsbehandling. For fullstendig oversikt henvises til kommunalt gebyrregulativ.

Samlet oversikt over pågående gravemeldinger i Alstahaug kommune finner du her.

Kommunal graveinstruks

For nærmere informasjon om vilkår ved graving i Alstahaug kommune, se kommunal graveinstruks.
 

Regler for bruk av offentlig vei- og gategrunn

Regler for bruk av offentlig veg- og gategrunn ved plassering av container, lift, kranbil og stillas mv. i Alstahaug kommune, se reglement her.

 

 

 

 

VA-søknad

Alle tiltak som medfører ny tilkobling på offentlig VA-anlegg, påvirker anleggets kapasitet eller planlegges utført mindre enn 4 meter fra VA-anlegget, skal søkes og godkjennes av Alstahaug kommune før arbeidet påbegynnes.

For alle VA-tiltak skal VA-skjema benyttes. 
Meldepliktige tiltak leveres sammen med gravesøknad.

Skjema søknad
Skjema ferdigmelding