Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Klima og miljø

Hageavfall, er det så farlig å dumpe det utfor gjerde?

Kaster du hageavfall i naturen kan det skape problemer både for deg og naboen. Hauger med dumpet hageavfall er nemlig perfekt yngleplass for skadedyr som brunsnegler, fluer og rotter. Det fører også til spredning av uønskede hageplanter i naturen.

her er plengress og annet fra flere hager dumpet

Klima og miljø

Vi har et klima i endring, og dette vil påvirke samfunnet vårt på flere måter. Alstahaug kommune jobber for å redusere klimagassutslipp og for å håndtere dagens og fremtidens utfordringer med økt nedbør og høyere temperaturer. Kommunen skal være en pådriver i det grønne skiftet.

Fremmede arter

En fremmed art er en organisme (dyr, plante, insekt eller sopp) som forekommer utenfor sitt naturlige utbredelsesområde.

Tromsøpalme