Ledige tomter i Sandnessjøen

Dokmo

Adresse

 

GNR/BRNR

Areal

Pris m/refusjon

Merknad

Dokmoveien 15 Prospekt 38/1368 904,8 541.070,-  
Dokmoveien 17 Prospekt 38/1369 905 541.190,-  
Dokmoveien 19 Prospekt 38/1370 905 541.190,-  
Dokmoveien 21 Prospekt 38/1371 904,8 541.070,-  
Dokmoveien 24 Prospekt 38/1376 904,7 541.011,-  
Dokmoveien 25 Prospekt 38 696,7 416.627,- Ikke utskilt
Dokmoveien 26 Prospekt 38/1377 904,3 540.771,-  
Dokmoveien 28 Prospekt 38 758,9 453.822,- Ikke utskilt
Dokmoveien 30 Prospekt 38 772,9 462.194,- Ikke utskilt

 

Haugerud

Adresse

 

GNR/BRNR

Areal

Pris m/refusjon

Merknad

Haugerudveien 1 Prospekt 35/ 3283 1.963.234,- Regulert til forretning
Haugerudveien 19 Prospekt 35/ 2717,7 1.625.185,- Ikke utskilt
Haugerudveien 8 Prospekt 35/ 1107,5 662.285,- Ikke utskilt
Haugerudveien 10 Prospekt 35/ 1034,5 618.631,- Ikke utskilt
Haugerudveien 12 Prospekt 35/ 990,1 593,814,- Ikke utskilt

 

Andre

Adresse

 

GNR/BRNR

Areal

Pris m/refusjon

Merknad

Forshaugen 11 Prospekt 38/1262 851,6 259.737,-  

 

Oppmålingsgebyr, dokumentavgift og tinglysning kommer i tillegg.

Ledige tomter på Søvik

Adresse

 

GNR/BRNR

Areal

Pris m/refusjon

Merknad

Mønsåsveien 29 Prospekt 8/134 3499.9 962.475,- Ikke utskilt
Vestmoveien 4 Prospekt 8/134 1351 371.525,- Ikke utskilt
Ole A. Jenssens vei 1 Prospekt 8/134 877.2 241.230,- Ikke utskilt
Ole A. Jenssens vei 3 Prospekt 8/134 699.5 192.363,- Ikke utskilt
Ole A. Jenssens vei 4 Prospekt 8/134 814.5 223.988,- Ikke utskilt
Ringveien 4 Prospekt 8/134 748.2 205.755,- Ikke utskilt
Ringveien 21 Prospekt 8/161 881 242.275,-  
 
Oppmålingsgebyr, dokumentavgift og tinglysning kommer i tillegg.

Ledige tomter på Tjøtta

Adresse

 

GNR/BRNR

Areal

Pris m/refusjon

Merknad

Torvskarvegen 1 Prospekt 84/208 1090,1 50.000,-  

Oppmålingsgebyr, dokumentavgift og tinglysning kommer i tillegg.

 

Bo i naturskjønne omgivelser på Tjøtta!