Studiesenter RKK Ytre Helgeland er et samarbeid om kompetanseutvikling mellom de 7 kommunene Dønna, Herøy, Træna, Lurøy, Alstahaug, Leirfjord og Nesna. Samarbeidet er organisert som et kommunalt oppgavefelleskap etter §19 i kommuneloven.

Representantskapet består av ordførerne i eierkommunene og styret består av rådmennene.
For å få innsikt i kompetanseutviklings behov på operativt nivå er det organisert Fagutvalg innen helse og oppvekst.

RKKYH jobber strategisk sammen med styret og kommunalsjefene om nye kompetansetiltak. Ved innspill til nye kompetansebehov ta kontakt med leder eller RKKYH direkte.

Nettsiden oppdateres stadig med nye kompetansegivende tiltak tuftet på avdekkede lokale behov.