Hva er ungdomstjenestens mål?

• Å utvikle og videreutvikle aktiviteter som ivaretar ungdomsgruppen.
• Å jobbe FOR og MED ungdom.
• Å gi et bredt tilbud til ungdom med forskjellige interesser.
• Å være en arena for bredden av ungdommen.
• Å gi muligheter for nettverksbygging.

Hvem er ungdomstjenesten?

Hvem er ungdomstjenesten?
Annelén Terjesdatter Smedstad
Ahmed (Martin) Hassan
Troy Hansen
Tina Tømmervik
 

Våre aktiviteter

Sommerklubb, gratis båtførerkurs for ungdom, ungdomsklubb, turer (f.eks: slalomtur til Hemavan), workshops, paintball, diverse kurs osv. Vi ønsker at ungdommene selv kommer på banen og gir innspill på hvilke aktiviteter de ønsker.

I tillegg jobber vi med:
Samarbeid med ungdomsarbeidere i alle HALD kommunene, vi stiller med sekretær til ungdomsrådet og vi jobber med ung kultur møtes (ukm).