Våre aktiviteter

Vi legger til rette for ulike aktiviteter for ungdom i Alstahaug. Vi ønsker at ungdommene selv kommer på banen og gir innspill på hvilke aktiviteter de ønsker. Følg Ungdomstjenesten på Facebook for oppdateringer og nyheter om aktiviteter og tilbud.

Ungdomstjenesten holder til på #bygget ved Stamneshallen, og har kontorplass på Kulturbadet.

Få en sniktitt på hvordan du finner frem og hva som finnes på #bygget i denne videoen:

Ungdomstjenesten er underlagt Enhet for kultur i Alstahaug kommune. Ungdomstjenesten i Alstahaug jobber også i samarbeid med ungdomsarbeidere i alle HALD-kommunene, og stiller med sekretær til Alstahaug ungdomsråd.
 

Hva er ungdomstjenestens mål?

• Å utvikle og videreutvikle aktiviteter som ivaretar ungdomsgruppen.
• Å jobbe FOR og MED ungdom.
• Å gi et bredt tilbud til ungdom med forskjellige interesser.
• Å være en arena for bredden av ungdommen.
• Å gi muligheter for nettverksbygging.