Hva er ungdomstjenestens mål?

• Å utvikle og videreutvikle aktiviteter som ivaretar ungdomsgruppen.
• Å jobbe FOR og MED ungdom.
• Å gi et bredt tilbud til ungdom med forskjellige interesser.
• Å være en arena for bredden av ungdommen.
• Å gi muligheter for nettverksbygging.

 

Våre aktiviteter

Vi legger til rette for ulike aktiviteter for ungdom i Alstahaug. Vi ønsker at ungdommene selv kommer på banen og gir innspill på hvilke aktiviteter de ønsker.

I tillegg jobber vi i samarbeid med ungdomsarbeidere i alle HALD-kommunene, og vi jobber med ung kultur møtes (ukm). Ungdomstjenesten stiller også med sekretær til ungdomsrådet.