Kommunen mottar en rekke uformelle henvendelser gjennom året som ikke forutsetter noen form for saksbehandling. For å kvalitetssikre også disse henvendelser bruker vi en nettbasert tjeneste vi har kalt ”Varsle om feil”- forkortet VOF. Innbyggerne kan varsle om ulike forhold, f.eks. kommunale avgifter, svart pære i gatelys, skadet kumlokk, vannmangel, dårlig strøing og lignende. Tjenesten dekker fagområdene vann, avløp, vei, gatelys og park/idrett.
 
Tjenesten er interaktiv, dvs. svar og statusmeldinger fra kommunen på den aktuelle feilen vil oppdateres fortløpende.
 
VOF-knapp-1-redigert-tekst.png
 
Kommunalteknisk sektor