Drift og vedlikehold

Alstahaug kommune, v/ kommunalteknisk sektor er ansvarlig for drift og vedlikehold av de kommunale veiene. Sommer- og vintervedlikeholdet utføres av Alstahaug kommune, serviceavdelingen i henhold til utarbeidede arbeidsbeskrivelser. Kommunalteknisk sektor har i tillegg engasjert diverse private entreprenører for utførelse av definerte brøyteoppdrag i distriktet og i sentrum.

Også renholdet av byens gater (tømming av søppelbokser, spyling etc.) utføres av Alstahaug kommune, serviceavdelingen.

 

Hvem eier veien?

 Den som eier veien har ansvar for sommer- og vintervedlikehold. Se hvem som eier veien på kartet til Statens vegvesen