Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Landbruk

Utvalgt kulturlandskap Blomsøy, Hestøy og Skålvær

Tilskudd 2022 lyses nå ut etter samrådningsmøte.

Søknader om beiting, hogst, og oppsette av gjerde (drift/årlige tiltak) blir behandlet fortløpende etter 30.juni. og hovedsøknadsfrist er 20. august.

Søknadene skal være i tråd med gjeldende skjøtselsplaner og i henhold til plan for området.

Søknader leveres via Altinn.

Fra den gamle kommunegrensen Foto EKKolle

Produksjonstilskudd del 1

Produksjons- og avløsertilskudd er en fellesbetegnelse for flere tilskuddsordninger som foretak med husdyr- og/eller planteproduksjon kan søke om. 

sau på beite

Vi på landbruk

Ragna Gunn Bye
Skogbrukssjef
Tlf: 75 07 56 23

Skoglov; viltlov; kommuneskog; friluftslov; utvalgte kulturlandskap, miljøtilskudd, naturvernlov; motorferdsel i utmark; jegerprøve; naturmangfoldlov, jordlov og konsesjonslov.

 

Halvor Hofstad
Landbrukskonsulent
Tlf: 75 07 56 10

Velferdsordninger; teknisk planlegging; arealregister; kontering bilag; autorisasjoner; nydyrkingssøknader; produksjonstilskudd; "Innovasjon Norge"-søknader, jordlov og konsesjonslov.