Bålkjele

Alstahaug kommune er en kommune med rike muligheter til friluftsliv.

Gå til Turkart Helgeland - Alstahaug . Her får du forslag til ulike turer i Alstahaug kommune.

kjempespringfrø

Kjempespringfrø er en innført plante i Norge, og har først og fremst vært brukt som hageplante. Den
har vist seg å ha stor evne til spredning og til å forville seg, og står på Norsk svarteliste 2012 med
risikokategori SE (Svært høg risiko).
Oppdraget besto i å kartlegge forvilla forekomster av kjempespringfrø i området fra og med Svines til
og med Offersøy, med fokus på areal i nærheten av bebyggelse og veier, og nedstrøms for eventuelle
grøfter og bekker som går gjennom områder med kjempespringfrø.
Bakgrunnen for oppdraget var en henvendelse fra Områdeutvalget på Tjøtta og Offersøy til Alstahaug
kommune, der det ble uttrykt bekymring over spredning av kjempespringfrø i området, og med
oppfordring til kommunen om å vurdere tiltak for å begrense spredningen. Kjempespringfrø er også
blant de artene Fylkesmannen i Nordland prioriterer å bekjempe. Se hele rapporten her.