Næringsfond

Alstahaug kommune har eget Næringsfond. Fondet er på kr 300.000,-. Det kan gis tilskudd til:

  • Bedriftsutvikling
  • Investeringer i bedrifter
  • Tiltaksarbeid (utviklingstiltak/konsulentbistand)
  • Grunnlagsinvesteringer

Tiltaksarbeid og grunnlagsinvesteringer er prosjekter som er forutsatt drevet i kommunal regi. Bedriftsutvikling kan for eksempel være: Produktutvikling, markedsundersøkelser, oppbygging av kompetanse, prøveproduksjon/prøvesalg, etablering av nettverk o.l. Investeringstilskudd gis til anlegg og utstyr av varig karakter og gis vanligvis ikke til driftsutgifter eller til utstyr som er lett omsettelig.

Søknadsskjema finner du på regional forvaltning.no

Gründerfond

Kommunen har eget gründerfond på kr. 40.000 som er øremerket gründere i alderen 18-35 år. Fondet skal brukes til unge gründere med konkrete forretningsideer og som har behov for å øke sin kompetanse med tanke på å starte egen bedrift.

Søknadsskjema - næringsfond/gründerfond