Kulturpris

Forslag på kandidater til kulturprisen sendes Alstahaug kommune, Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen eller post@alstahaug.kommune innen 25. november. Forslagene skal være grunngitte. Det kan ikke søkes om kulturprisen. Bekjentgjøring av hovedmomentene i retningslinjene skal gjøres i god tid før fristen på forslag går ut.

Det nedsettes en komite som skal velge ut hvem prisen skal tilfalle hvert år. Komiteen består av ordfører, sektorleder kultur og et medlem som utgår av formannskapet. Denne velges av formannskapet for hver valgperiode. Komiteen arbeider etter de retningslinjer som er gitt, og kan dele ut prisen på fritt grunnlag eller etter innkomne forslag. Komiteens valg er endelig og kan ikke ankes.

Kulturprisen tildeles av ordfører i årets siste kommunestyremøte eller ved annen passende anledning. 

Prisvinnere

1991 Asle Brovoll
1992 Bjørn Jakobsen
1993 Leif B. Lillegaard
1994 kke tildelt
1995 Steinbjørn Mentzoni
1996 Bjørn Vangen
1997 Torgrim Hofstad
1998 Kari Elfstedt 
1999 Bodil Laugsand Lillegaard
2000 Trond Carlsen
2001 Thor Bergesen
2002 Thor Eriksen
2003 Bjørn Jens
2004 Eli Ringkjøb  
2005 Aud Halsen Myhre  
2006 Hroar Selboe
2007 Fyret
2008 Inge Ove Tysnes 
2009 Sandnessjøen idrettslag
2010 Inge Bildøy
2011 Jorunn Aune
2012 Sandnessjøen Mannskor
2013 Nils Falch
2014 Eva K Brandth
2015 Stein Ivar Mortensen
2016 Svein-Terje Olsen
2017 Sandnessjøen båtforening
2018 Hilde Skjevelnes Henriksen
2019 Havnafestivalen