Forslag på kandidater til kulturprisen sendes Alstahaug kommune, Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen eller post@alstahaug.kommune. Forslagene skal være grunngitte. Det kan ikke søkes om kulturprisen. Bekjentgjøring av hovedmomentene i retningslinjene skal gjøres i god tid før fristen på forslag går ut.

Kulturprisen fastsettes til 10.000 kroner og ledsages av et diplom som tegn på at prisen er tildelt.

Det nedsettes en komite som skal velge ut hvem prisen skal tilfalle hvert år. Komiteen består av ordfører, sektorleder kultur og et medlem som utgår av formannskapet. Denne velges av formannskapet for hver valgperiode. Komiteen arbeider etter de retningslinjer som er gitt, og kan dele ut prisen på fritt grunnlag eller etter innkomne forslag. Komiteens valg er endelig og kan ikke ankes.

Kulturprisen tildeles av ordfører i årets siste kommunestyremøte eller ved annen passende anledning. Retningslinjene gjelder fra 2004. For perioden 2011 - 2015 har formannskapet valgt Hanne Benedikte Wiig  som medlem av komiteen.

Prisvinnere
1991 Asle Brovoll
1992   Bjørn Jakobsen
1993   Leif B. Lillegaard
1994   Ikke tildelt
1995    Steinbjørn Mentzoni
1996    Bjørn Vangen
1997 Torgrim Hofstad
1998  Kari Elfstedt 
1999 Bodil Laugsand Lillegaard
2000    Trond Carlsen
2001    Thor Bergesen
2002    Thor Eriksen
2003    Bjørn Jens
2004    Eli Ringkjøb  
2005    Aud Halsen Myhre  
2006    Hroar Selboe
2007    Fyret
2008   Inge Ove Tysnes 
2009    Sandnessjøen idrettslag
2010    Inge Bildøy
2011    Jorunn Aune
2012 Sandnessjøen Mannskor
2013   Nils Falch
2014 Eva K Brandth
2015 Stein Ivar Mortensen
2016 Svein-Terje Olsen
2017 Sandnessjøen båtforening
2018 Hilde Skjevelnes Henriksen


FORSLAG
Begrunnet forslag på Alstahaug kommunes kulturprisvinner for inneværende år kan sendes til: Alstahaug kommune, Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen eller post@alstahaug.kommune.no Forslaget må være mottatt innen 25. november 2018.