Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Spørsmål og svar i forbindelse med budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022

På denne siden finner du en komplett oversikt over skriftlig mottatte spørsmål med tilhørende svar fra administrasjonen i arbeid med budsjett og økonomiplan 2019-2022. Spørsmålene er fra administrasjonen forsøkt besvart og kvalitetssikret på best mulig måte, men med begrenset tid kan det være svar som trenger ytterligere bearbeiding på nåværende tidspunkt. Dokumentet må ses i sammenheng med dokumentene «Kommunaløkonomisk analyse» samt «KOSTRA og nøkkeltall».

Verdens toalettdag, 19. november

Har du reflektert over hvor heldige vi er i Norge? Hvordan ville hverdagen din ha vært uten tilfredsstillende toalettforhold? Den ville nok blitt mye mer komplisert! I verdens målestokk er dette en stor utfordring, men også her i Norge har vi utfordringer, om enn i en annen målestokk.

Vi minner om kartleggingsundersøkelsen i barnehager og skoler

Alstahaug kommune ønsker at kommunens barnehage- og opplæringstilbud skal ha høy kvalitet. Kommunen har derfor invitert alle barn, elever, foreldre og ansatte til å delta i en stor kartleggingsundersøkelse. 

For at resultat av undersøkelsen skal bli mest mulig gyldig er det viktig med høy svarprosent. Vi minner derfor alle som er invitert inn i undersøkelsen om å svare før undersøkelsen stenges 30. november.