Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Medlemmer i kommunale utvalg

Onsdag 17.10 ble det valgt ny ordfører og varaordfører i Alstahaug, samt medlemmer og varamedlemmer til råd og utvalg. Følg lenkene under for å se navn og kontaktopplysninger på medlemmene.

Spyling av vannledningsnett uke 42 og 43

Spyling av vannledningsnettet i kommunen vil medføre at trykket i vannkranen varierer, og det kan forekomme slam i vannet. I enkelte områder kan vannet også forsvinne i korte perioder. Mens vi spyler ber vi om at oppvask- og vaskemaskiner ikke startes.

Alstahaug kommunes kulturpris 2019

Alstahaug kommunes kulturpris kan tildeles person(er), lag, foreninger, institusjoner eller grupper som har nedlagt et særlig betydningsfullt arbeid for og innen kulturlivet i kommunen.

Forslag på kandidater til kulturprisen sendes Alstahaug kommune, Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen eller post@alstahaug.kommune innen 25. november. Forslagene skal være grunngitte. 

 

Landbrukseiendommer til salgs

Frist for å gi bud 1. november 2019

Alstahaug kommune skal selge følgende eiendommer. Gnr 8 bnr. 1, Søvik indre, gnr. 32 bnr 11, Skoleplassen og gnr. 31 bnr 48, Myrbakken. 

Alle tre eiendommer er ubebygde eiendommer med konsesjonsplikt. Omkostninger bæres av kjøper. Nærmere opplysninger om eiendommene fås ved henvendelse til Alstahaug kommune, landbruks- og miljøvernenhet, Hans Løvmo- tlf 75075627 eller Svein Åsen- tlf 75075625.

Bud sendes skriftlig eller på e-post til Alstahaug kommune, Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen eller post@alstahaug.kommune.no og merkes Eiendomssalg-Landbruk  og gnr. og bnr. Alstahaug kommune forbeholder seg retten til å avvise bud.