Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høring og offentlig ettersyn

Forslag til detaljregulering for industriområde Slipen – Planid 20170069

Med hjemmel i Plan – og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 vedtok kommunens faste utvalg for plansaker, den 07.06.19, sak 7/19, å legge private forslag til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn og høring.  

Høringsfrist: 25.august 2019

Anbudskonkurranse - matombringing

Alstahaug kommune har i dag publisert en konkurranse om matombringing. For konkurranseregler og annen informasjon om oppdraget henvises det til www.doffin.no, der konkurransen er kunngjort med doffin-referanse 2019-355138.

Tilbudsfrist er satt til 28.06.2019 kl. 12:00.

Sånn stemmer du til årets kommunevalg

Alstahaug kommune har lagt til rette for stemmegivning i en periode som strekker seg fra 1. juli til valgdagen 9. september. Vi starter med tidligstemming allerede 1. juli. Forhåndsstemming starter mandag 12. august. Du kan avgi forhåndsstemme i alle godkjente forhåndsstemmelokaler i hele landet. Hvis du på grunn av sykdom, uførhet eller lignende er forhindret i å avgi stemme i et valglokale må du søke om ambulerende stemmegivning. Da kan du få mulighet for å avgi stemme der du bor.

Program for 17. mai feiring på Søvik

Toget går fra Alstahaug samfunnshus kl. 14.30 til Søvikmoen og tilbake. Etterpå blir det feiring på huset med snitter, kaker, kakao og kaffe på billetten.