Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vi oppdaterer løsningen Varsle om feil - VOF

Løsningen «varsle om feil» har eksistert siden 2013 og var moden for en oppdatering. Det er meldt inn ca 800 store og små henvendelser til kommunen siden løsningen ble etablert. I tillegg til å varsle og melde spørsmål innen vann, avløp, gatelys, park og vei har vi nå også mulighet til å spørre om kommunale avgifter. Løsningen er et viktig for Kommunalteknisk enhet i arbeidet mot en økt digital dialog med innbygger.

Høring av vegnavn

Fast utvalg for plansaker vedtar med hjemmel i Lov om eigedomsregistrering §21 og Lov om stadnamn §6 at forslag om nye vegnavn «Holmenveien» og «Frøyas vei» legges ut til høring.