Omsorgsleilighetene er såkalte innskuddsleiligheter. Pris på innskuddet er kr 1.850.000 eks omkostninger
Det er ikke fellesgjeld på prosjektet, men det vil være månedlige fellesutgifter som er satt til kr 3.200,-

Kjøp av omsorgsbolig i prestegården Borettslag er basert på behov for helse - og omsorgstjenester, og Alstahaug kommune har tildelingsrett.
Det må derfor søkes om omsorgsbolig til kommunen før kjøp kan realiseres.

 

For mer informasjon om omsorgsleilighetene sjekk hjemmesiden: 
Prestegården Borettslag