Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema

Du må logge inn via ID-porten. Hvis du ikke kan gjøre dette selv, kan pårørende eller verge søke for deg.

Skal du søke på vegne av en annen person anbefaler vi at du ordner med fullmakt før du starter utfylling av søknadsskjema.

 

Hvis dette viser seg å være vanskelig kan søknadsskjema skrives ut og sendes pr post

Utskriftsversjon av søknadsskjema

Søknaden sendes til:
Tildelingskontoret
Postboks 1006
8805 Sandnessjøen

Fullmakt

Hvis en annen søker på vege av deg, må vedkommende ha fullmakt. Fullmakten må signeres av deg, og sendes sammen med søknaden.

Fullmaktskjema