img_5132_500x333

Informasjonshefte om samordning og tidsfrister i behandlingen av akvakultursøknader

Informasjonshefte

 

Fiskeridirektoratets kartside med data fiskerinæring, turistfiske og oppdrett (godkjente lokaliteter mm),