Horvnes mot sør

Ledig næringsareal

Alstahaug har ledig næringsareal på Haugerud, Rishatten og Horvnes. Ta kontakt med kommunalsjef Stig-Gøran Olsen for nærmere informasjon.

Hand som holder lyspære

Starte bedrift?

Gode tips til etablerere og bedriftsutviklere:

Altinn.no
Informasjon om regelverket du må følge ved etablering og drift av næringsvirksomhet. Du får òg hjelp til å finne aktuelle skjema og relevante lov- og forskriftsparagrafer. Etablere bedrift? Les mer her.

Brønnøysundregistrene
 

Etablerer.no
Registrer deg gratis som bruker på etablerer.no og få tilgang til verktøy og maler som er nyttige for deg som skal starte foretak. Her finner du en elektronisk etablererskole og etablerersamfunnet, som er en interaktiv møteplass for etablerere og ressurspersoner innen entreprenørskap.

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge tilbyr produkter og tjenester som skal bidra til å utvikle distriktene, øke innovasjonen i næringslivet over hele landet og profilere norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Innovasjonstjenester.no
Vil du etablere eget foretak? Arbeider du med utviklingsarbeid og målrettet forskning? Ser du vekstpotensialet i selskapet ditt, eller er du klar for å ta steget ut på det internasjonale markedet? Innovasjonstjenester.no gir deg oversikten over offentlige innovasjonsrettete tjenester, og er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA.

Norge.no
Norge.no er din vegviser i det offentlige. Her finn du offentlig informasjon om f.eks. etablering og næringsvirksomhet.

Patentstyret
Hvem skal tjene penger på investeringen din? Har du ikke enerett, kan konkurrentene når som helst kopiere idé, produkt, navn eller design. Like viktig er det å sjekke om andre har beskyttet det samme før deg, slik at du ikke investerer tid og penger forgjeves.

Regelhjelp.no
Regelhjelp.no skal gjøre det lettere for deg og din virksomhet å finne fram i regelverket innen følgende områder: arbeidsmiljø, brann- og eksplosjonsvern, el-trygghet, dyrevern, forurensning, industrivern, internkontroll, mattrygghet, miljørettet helsevern, plantehelse, servering, produkt og forbrukertjenester. 

Skatteetaten.no
På skatteetaten.no finn du informasjon om regler og retningslinjer i forhold til skatt og avgifter. Her finn du alt om f.eks. selvangivelse for næringsdrivende.

Orienteringsløypa.no
Orienteringsløypa for etablerere er en interaktiv selvtest for deg som skal starte eller driver egen virksomhet. 

Oppfinnernettet.no
Oppfinnernytt og nettstedet for oppfinnere og andre nyskapere.