Alstahaug kommune har eget Næringsfond. Det kan gis tilskudd til:

  • Bedriftsutvikling
  • Investeringer i bedrifter
  • Tiltaksarbeid (utviklingstiltak/konsulentbistand)
  • Grunnlagsinvesteringer

Tiltaksarbeid og grunnlagsinvesteringer er prosjekter som er forutsatt drevet i kommunal regi. Bedriftsutvikling kan for eksempel være: Produktutvikling, markedsundersøkelser, oppbygging av kompetanse, prøveproduksjon/prøvesalg, etablering av nettverk o.l. Investeringstilskudd gis til anlegg og utstyr av varig karakter og gis vanligvis ikke til driftsutgifter eller til utstyr som er lett omsettelig.

Søknadsskjema finner du på regional forvaltning.no