Aktivitetsoversikt
Ved å bruke menyen til venstre finner du lenker til oversikter over lag, organisasjoner og regelmessige aktiviteter i Alstahaug.

Kulturarrangementer
I aktivitetskalenderen på forsiden finner du ulike arrangementer i Sandnessjøen og tilbud fra kulturlivet for øvrig.

Lag og organisasjoner i Alstahaug oppfordres til å gjøre sine arrangementer kjent i kalenderen.

Registrer arrangement