Aktivitetsoversikt

Ved å bruke menyen til venstre finner du lenker til oversikter over lag, organisasjoner og regelmessige aktiviteter i Alstahaug.
I aktivitetskalenderen på forsiden finner du ulike arrangementer i Sandnessjøen og tilbud fra kulturlivet for øvrig.

 

Er du ansvarlig for et arrangement?

Lag og organisasjoner i Alstahaug oppfordres til å annonsere sine arrangementer i arrangementskalenderen.

Registrer arrangement i arrangementskalenderen.

Har du planer om et arrangement, demonstrasjon, opptog, en stand eller lignende, på et offentlig sted, må du også huske melde fra til både politiet og kommunens brann- og beredskapsavdeling.
Meld fra til politiet.
Meld fra til kommunens brann- og beredskapsavdeling.