Visjon

Visjonen for arbeidet med digitalisering og tjenesteinnovasjon i Alstahaug kommune:
Framtidsrettet og tilgjengelig for deg

Ambisjononepager.jpg

  • Innbyggerne i Alstahaug bruker digitale tjenester som hovedkanal i dialog med kommunen
  • Innbyggere med behov for det, bruker velferdsteknologi for å bo lengre hjemme
  • Elever har lik tilgang til digitale hjelpemidler, internett og digital læring
  • Innbyggere og næringsliv deltar i utvikling av nye tjenester, og alle lederne i kommunen tar ansvar for digitaliseringen
  • Digitale tjenester og løsninger bidrar til at kommunens økonomi er bærekraftig, og at kostnader til manuelle arbeidsprosesser er vesentlig redusert

Satsingsområder

Satsingsområde 1: Digitale innbyggere og næringsliv

  • Innbyggere og næringsliv har tilgang på selvbetjeningsløsninger og kommunikasjon med kommunen når de selv ønsker det

Satsingsområde 2: Økt produktivitet og innovasjon

  • Kommunen tar i bruk ny teknologi som bidrar til effektivitet og tjenesteinnovasjon, og ansatte og ledere tar ansvar for utvikling av tjenestene

Satsingsområde 3: Styrket digital kompetanse og deltakelse

  • Ansatte er kompetente og trygge i bruk av digitale løsninger, og innbyggere og næringsliv bidrar til utvikling av kommunens tjenester

Satsingsområde 4: Effektiv digitalisering av kommunen

  • Den digitale utviklingen oppnås gjennom god samhandling internt, og effektivt samarbeid med andre. Kommunen har en styringsmodell som gir gode prioriteringsmekanismer og benytter seg av beste praksis metodikk for prosjektgjennomføring

Satsingsområde 5: Informasjonssikkerhet, personvern og dokumentasjonsforvaltning

  • Kommunen skal ha et styringssystem og tydelige roller og rutiner for informasjonssikkerhet og personvern. Alt som kan offentliggjøres publiseres for innsyn

Last ned digital strategi 2018-2022

Last ned styringsmodell