Vi jobber mot følgende mål:

  • Innbyggere bruker digitale kanaler i dialog med kommunen
  • Innbyggere med behov for det bruker velferdsteknologi for å bo lengre hjemme
  • Elever har lik tilgang til digitale hjelpemidler, internett og digital læring
  • Innbyggere og næringsliv deltar i utvikling av nye tjenester, og alle lederne i kommunen tar ansvar for digitaliseringen
  • Digitale tjenester og løsninger bidrar til at kommunens økonomi er bærekraftig, og at kostnader til manuelle arbeidsprosesser er vesentlig redusert.

Innspillene dine går til kommunens prioriteringsråd (les mer om prioriteringsrådet), og de beste ideene/forslagene vil bli lagt frem for strategisk ledelse med en anbefaling (les mer om vurderingskriterier). Når prioriteringsrådet behandler ditt innspill vil du bli kontaktet. Gode forslag fra innbyggere vil bli lagt frem for strategisk ledelse som beslutter om ideen skal videreutvikles. Når prosjektet er besluttet iverksatt vil det bli fulgt opp av prioriteringsrådet som kan bidra med kompetanse innen prosjektmetodikk og gevinstrealisering.

De fem første feltene i skjemaet er obligatoriske og må fylles ut før du kan sende skjema til oss.