Partilogoer

Her finner du ledere for partiene som er representert i Alstahaug kommunestyre, pr. februar 2024:

Arbeiderpartiet
Leder: Anne Britt Breivik
Telefon: 41207109
Epost: bri-brei@online.no
Alstahaug Arbeiderparti er på Facebook.
Alstahaug Arbeiderparti har egen hjemmeside, den finner du her

Fremskrittspartiet
Leder: Trond Christiansen
Telefon: 97066698
Epost: trond16.ch@gmail.com
Alstahaug Fremskrittsparti er på Facebook
Alstahaug Fremskrittsparti har egen hjemmeside, den finner du her

Høyre
Leder: Jarle Vang
Telefon: 93053379
Epost: jarle.vang@outlook.com
Alstahaug Unge Høyre er på Facebook.
Alstahaug Høyre er på Facebook.
Alstahaug Høyre har egen hjemmeside, den finner du her

Rødt Alstahaug
Leder: Renate Karin Nordnes
Telefon: 99521458
Epost: renate.k.nordnes@nord.no
Rødt Alstahaug er på Facebook
Alstahaug Rødt har en egen hjemmeside, den finner du her

Senterpartiet
Leder: Etleva Kucuqi Brandth
Telefon: 46861433
Epost: etle-k@online.no
Alstahaug Senterparti er på Facebook
Alstahaug Senterparti har egen hjemmeside, den finner du her

Sosialistisk venstreparti
Leder: Jan Berglund
Telefon: 90032731
Epost: janberglund1@hotmail.com
Sosialistisk venstreparti Alstahaug er på Facebook

Venstre
Leder: John Andre Selnes
Telefon: 93026884
Epost: johnandre5@hotmail.com
Alstahaug Venstre er på Facebook
Alstahaug Venstre har egen hjemmeside, den finner du her