Mer om vår bruk av Facebook

Alstahaug kommune ønsker å være tilstede i kanaler der våre innbyggere, og andre som har et forhold til kommunen, er. Vi driver ikke saksbehandling i sosiale medier. Dersom du ønsker kontakt med kommunen kan du sende e-post til post@alstahaug.kommune.no eller bruke kontaktskjema som du finner på hjemmesiden vår www.alstahaug.kommune.no, du finner det samme sted som kontaktinformasjonen vår. Alstahaug kommunes facebookside er ikke en arena for hets eller sjikane av enkeltpersonereller grupper. Hvert innlegg vil bli vurdert, men innlegg som vi mener ikke hører hjemme her blir slettet.

Vi svarer så raskt vi kan men bare i den normale arbeidstiden.