Kulturminneplan

Riksantikvaren fastslår at kommunene har en avgjørende rolle i arbeidet med å sikre langsiktig og bærekraftig kulturminnevern - ikke minst gjennom arbeidet med plan og bygningsloven. God kulturminneforvaltning i kommunene krever kunnskap og oversikt over lokalhistorien og kulturminnene. Miljøverndepartementet og Riksantikvaren arbeider med et prosjekt med målsetting om et kunnskapsløft for kulturminneforvaltningen. Et viktig tiltak er å legge til rette for og stimulere kommunene til å utarbeide og vedta kulturminneplaner.

Kulturminneplan 2018-2023 for Alstahaug kommune ble vedtatt i kommunestyret 01.03.2018. Utarbeidelse av kulturminneplanen er forankret i Kommuneplanens arealdel 2016-2022. I desember 2014 bevilget Alstahaug kommune kr 160.000,- til planarbeidet. I tillegg fikk kommunen bevilget kr 100.000,- fra Riksantikvarens prosjekt «Kulturminner i Kommunene», gjennom Nordland fylkeskommune. I 2015 utarbeidet kommunen et planprogram som ble vedtatt i desember 2015. Arbeidet med selve kulturminneplanen måtte utsettes om et år grunnet mangel på personalressurser. Arbeidet fortsatte i desember 2016, og kulturminneplanen ble utarbeidet i løpet av 2017, før den ble vedtatt av kommunestyret våren 2018.

 

Kulturminner i nærmiljøet

Lurer du på hvilke kulturminner og kulturmiljø som finnes i ditt nærmiljø? På Riksantikvarens nettside Kulturminnesøk finner du informasjon om over 190.000 kulturminner og kulturmiljøer i Norge: Fredete bygninger, fredete kulturmiljøer, verdensarvsteder, kirker, arkeologiske kulturminner og kulturminner under vann. På Kulturminnesøk kan du søke etter steder, kulturminner eller emner, eller du kan utforske i kartet. Kjenner du til kulturminner som ikke er registrerte? Da kan du legge de inn i kartet og laste opp bilder. Du kan også legge til kommentarer, bilder og lenker på kulturminnene som allerede er registrerte.

Se kulturminner i ditt nærmiljø på www.kulturminnesok.no.