Petter Dass-museet
Petter Dass-museet og Alstahaug er Nordland fylkes tusenårssted. Museet formidler kulturarven etter dikterpresten Petter Dass.

Petter dass_300x220.jpg 

For mer informasjon, se Petter Dass-museets hjemmeside.

Tjøtta Bygdesamling
Tjotta bygdesamling  .bmpTjøtta Bygdesamling eies og drives av Tjøtta Historielag. Det var tidligere bestyrer ved Tjøtta Gård, Petter J. Liland (1902-1992) som først begynte å samle inn gjenstander med tanke på å få til en organisert samling av gjenstander etc. fra det gamle Tjøtta. Den første tiden var samlingen lagret i et stabbur på Tjøtta Gård, men samlingen vokste, og det ble behov for mer plass.
Høsten 1980 kunne historielaget ta i bruk det gamle skolehuset til utstilling av sitt historiske materiale. Bygningen, som eies av Alstahaug kommune, ble oppført i 1893-94, og ble bygd som skole for Tjøtta krets, og var etter den tids forhold både stor og moderne med egen leilighet for læreren. I tillegg til skolebygningen var det også fjøs og eldhus/vaskehus, men disse bygningene er nå dessverre borte. Med unntak av skolestuen mot sør-vest og kjøkkenet i 2.etg er bygningen praktisk talt uforandret siden den ble satt opp for 100 år siden.

Tjøtta Bygdesamling består av ca. 1200 registrerte gjenstander. Tjøtta Bygdesamling har ingen faste åpningstider. De som ønsker omvisning kan ta kontakt med:
Dagny Rosø tlf. 75 04 63 51, mob. 48 21 43 81
Voksne: kr. 30,- Barn: kr.10,-


 

M/S Gamle Helgeland
Gamle Helgeland 1Båten er bygget i 1954 og ble levert fra Stord verft til Helgeland Dampskipsselskap A/S den 8. juli 1954. Fartøyet seilte i ruteområdet til selskapet i over 20 år. I 1977 ble fartøyet solgt og har siden da hatt tjeneste som kystvaktfartøy helt frem til 2003.
Nå er "Gamle Helgeland" vernet av riksantikvaren og skal tilbakeføres utseendemessig til anno 1977 da den gikk ut av rutefart.

For mer informasjon: M/S Gamle Helgeland 


 

 

 

Sandnessjøen krigsminnesamling
TYSKFLYGERSTOKKA_300x225.jpgNROF avd Alstahaug & omegn har nylig etablert en krigsminnesamling i HV bunker på Åsen i Sandnessjøen. Anlegget er ca 80 kvm og er av medlemmene betydelig renovert. 6 rom + en lang korridor disponeres.

Formålet med samlingen er å dokumentere krigstiden-1939-1945 som den ble opplevd på midtre -ytre Helgeland.
Presentasjonen er i tekst og bilder med betydelig materiell som danner et bakteppe i samlingen. (Kanonen som er plassert over bunkeranlegget er også en viktig del av samlingen).
Samlingen er gruppert under 
-9.april 1940
-hjemmefronten/utefronten
-allierte angrep mot Helgeland.

Mange privatpersoner har bidratt med mye interessante tekster, bilder og gjenstander,  Fortsatt arbeider NROFmed dokumentasjonen og  bilder/gjenstander fra denne tiden tas i mot med takk.

Åpningstid: Mandag - torsdag etter avtale. Max 15 personer pr gruppe. Ta kontakt med Inge Bildøy, tlf: (+47) 920 14 303