Viser allerede registrerte områder på kart. Om prosjektet

Alstahaug kommune har mottatt tilskudd fra Kulturdepartementet, gjennom Språkrådets tilskuddsordning for stedsnavn. I perioden fra mars til september 2022 skal vi samle inn og registrere stedsnavn i Alstahaug. Dette gjør vi for å sikre viktig data og informasjon om vårt eget nærmiljø og vår lokale historie. Vi ønsker også å stimulere til økt aktivitet i det frivillige lokalhistoriemiljøet. Gjennom innsamlingsprosjektet håper vi å kunne styrke interessen for, og stoltheten over vår egen kulturarv.

Geografisk avgrensning

I denne omgang omfatter innsamlings-prosjektet i hovedsak dagens Alstahaug kirkesogn (utenom Skålvær). Arbeidet vil derfor konsentrere seg om stedsnavn i kretsene Hestøy, Blomsøy, Austbø, Stokka, Søvik og Belsvåg/Hamnes (avgrenset med rødt i illustrasjonskartet). På lengre sikt kan det bli aktuelt å videreføre prosjektet til andre deler av kommunen. Kommer det inn stedsnavn fra kommunen, utenfor det prioriterte området, vil disse også bli registrert etter hvert, men stedsnavn fra det prioriterte området registreres først.

Vil du bidra?

Ønsker du å komme med innspill på stedsnavn innenfor innsamlingsområdet? Da kan du fylle ut all relevant informasjon i et eget registreringsskjema. Dette kan gjøres på en av disse måtene:

Skjema for utfylling for hånd:

  • Hent utskrevne papirskjema i Kulturbadet Bibliotek.

  • Fyll ut skjema, med all relevant informasjon som det spørres etter.

  • Send skjema pr post til Alstahaug kommune v/Kulturbadet, Torolv Kveldulvsons gate 10, 8800 Sandnessjøen, eller lever dem i en konvolutt til Kulturbadet Bibliotek. Merk konvolutten med «Stedsnavninnsamling».

Skjema for digital utfylling:

Send dokumentet og evt. bildevedlegg pr. e-post til prosjektleder Johanne Markvoll: johanne.markvoll@alstahaug.kommune.no.

Ressurser

En del stedsnavn fra vår kommune finnes allerede i både offisielle kart og i ulike stedsnavnarkiv. Her finner du lenker til de mest relevante:

Vil du lære mer om stedsnavninnsamling? Her finner du nyttige lenker: