Lokalhistoriske grupper

Álost - Alstahaug og omegn slektshistorielag

Laget ble stiftet 1995. Forening er for alle som er interessert i slektsgranskning. Her kan man lære av andre, utveksle erfaringer og bidra med egen kunnskap.

Foreningen ønsker også å øke kunnskapen om lokalhistorie generelt, og den er medlem av Helgeland Historielag.
For mer informasjon gå til hjemmesiden 
 

Tjøtta Historielag

Laget ble stiftet den 28.april 1975 på initiativ fra pensjonert bestyrer ved Tjøtta Gård, Petter J. Liland.
I lagets lover heter det bla.:

Tjøtta Historielag har til formål å øke og spre kunnskap om fortida ved å verne om de kultur verdier som finns………

Lagets oppgave har vært å samle inn gjenstander og bilder etc. fra en svunnen tid og arbeide for å presentere dette for publikum. (Alle gjenstander i samlingen er gaver som laget har fått.)

Historielaget har i dag ca. 120 støttemedlemmer og årskontingenten er for tiden 150 kroner pr. år.

Les mer om historielaget.


Gårdshistorie for kretsene Hamnes og Søvik

Ei prosjektgruppe startet høsten 2008 med fotografering av alle eiendommene i kretsene. I tillegg er skrevet ned gårdshistorie for om lag 250 eiendommer på Søvik og 33 på Hamnes. Initiativtaker til prosjektet og en ivrig medarbeider var Jens Gogstad Jenssen (1943-2012).

Materialet fra prosjektgruppa er i dag overtatt av Alstahaug historielag.

 

Lokalhistorisk litteratur

Historisk verk for Alstahaug

Alstahaug kommune vedtok i 2018 Kulturminneplan for Alstahaug 2018-2023. Som ett tiltak ligger oppstart av prosjektet «Historisk verk for Alstahaug».
 

Annen lokalhistorisk litteratur

Et utvalg lokalhistorisk litteratur som tar for seg Alstahaugs historie er i dag tilgjengelig i Nasjonalbibliotekets digitaliserte samling*:

Årbok for Helgeland (vol. 1-47)
For oversikt over relevante artikler i årbøkene, se Helgeland Historielags emneregister.

Alstahaugboka I : Fedrene (1979)

Alstahaugboka II : Mellom to kriger (1989) 
(Begrenset tilgang)

Stemmer i stein : et møte med middelalderkirkene i Alstahaug, Dønnes og Herøy (1999)

* Oversikten er ikke fullstendig, og vil oppdateres.