Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Aktuelt

Disse hverdagsheltene får en gratisbillett til Sigridkongressen 2023

I dag har det vært trekning av årets hverdagshelt på ordførerens kontor. Vi har fått tilsendt mer enn 70 nominasjoner i år! Det er så utrolig gøy og rørende å lese alle de fine begrunnelsene for hvorfor akkurat din hverdagshelt fortjener en ekstra påskjønnelse. Tusen takk for alle bidrag! 

adventure-1807524_1920

Vil du vite mer om utdanningene som kvalifiserer deg til jobb i skole og barnehage?

Nord universitet ved prosjektet LæreriNord og RKK Ytre Helgeland inviterer til åpent møte for alle som er nysgjerrige på mulighetene innenfor lærerutdanning og barnehagelærerutdanning.  

Dato: 22. februar
Tid: 18.00-20.00
Hvor: Møtet finner sted på FLUST-huset i Sandnessjøen sentrum
Servering: Gratis pizza og brus til alle
Påmeldingsfrist: 21. februar 2023.

Påmelding gjøres her

Hovedmålet med møtet er at Nord universitet og kommunene i Helgeland sammen skal se på hvordan vi kan jobbe for å øke rekrutteringen til læreryrket og lærerutdanningene.

Ta lærer utdanning

Naturtypekartlegging i Alstahaug

Alle som har interesse av naturtypekartlegging i Alstahaug har nå muligheten til å høre mer. 

naturbilder fra Alstahaug kommune

Hovedopptak barnehage

Søknadsfristen til hovedopptaket er 1. mars. 

For å ha rett til barnehageplass fra høsten 2023, må det søkes innen fristen. De som allerede har en søknad registrert, trenger ikke søke på nytt.

Alstahaug kommune har felles søknadsportal for kommunale og private barnehager. 

Her kan du søke barnehageplass

Fotograf. Lillian Ribsskog Bjørlykke

Samfunnsplan 2023-2035

Alstahaug kommune skal i gang med å lage en ny samfunnsplan som skal gjelde de neste 12 årene. Til det arbeidet trenger vi din hjep. 

Illustrasjon av Leva Urban

Legemiddelbehandling av Covid-19

Helsedirektoratet anbefaler at personer med høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom ved Covid-19 får tilbud om behandling med legemiddelet Paxlovid. Behandling med Paxlovid kan dempe sykdomsutvikling hos denne gruppen.

Virus

Detaljregulering for Prestegårdjordet

Vedtatt reguleringsplan

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §§ 12-2 og 12-12, vedtok kommunestyret, den 14.12.22 i sak 54/2022, forslag til detaljregulering for Prestegårdsjordet, planid 20210073 – Alternativ 1.

Panorama

Avlesning av vannmåler 2022

Har du vannmåler så trenger vi en avlesning av målerstanden for å kunne avregne rett vann- og avløpsgebyr. I de nærmeste dagene sender vi ut SMS i forbindelse med avlesning, og avlesningen kan registreres med å svare på SMS eller på www.leseav.no.  Merk at fristen for å svare på SMS er 10 dager.

Frist for innrapportering er 31. desember 2022

vanndråpe

Beredskap brøyting og strøing i Sandnessjøen 2022/23

Fremkommelighet vinterstid er et kollektivt ansvar. Kommunen har ansvar for kommunale veier, Fylkeskommunen for fylkesveier og private grunneiere for areal i tilknytning til egen eiendom.

Brøyting