Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Aktuelt

Dovett

Kommunalteknikks sommerquiz: Bare tre ting skal i do. Det tredje er dopapir. Hva er de to andre?

Du kan gjerne svare, mens du passer på at våtservietter, q-tips, plast, bleier og klær ikke havner i kommunens avløpssystemer og renseanlegg, og tetter dem. Det blir fint for oss som ikke får driftsstans, og det blir fint for dere som ikke får kloakk og søppel i bekk, elv eller sjø.

Avfall fra tømming av en kommunal slamavskiller

Utvalgt kulturlandskap Blomsøy, Hestøy og Skålvær

Tilskudd 2022 lyses nå ut etter samrådningsmøte.

Søknader om beiting, hogst, og oppsette av gjerde (drift/årlige tiltak) blir behandlet fortløpende etter 30.juni. og hovedsøknadsfrist er 20. august.

Søknadene skal være i tråd med gjeldende skjøtselsplaner og i henhold til plan for området.

Søknader leveres via Altinn.

Fra den gamle kommunegrensen Foto EKKolle

Dyr på beite – vis hensyn

Vårens vakreste eventyr er i gang: dyrene har begynt å komme ut på beite. Sauer, kyr og andre beitedyr gjør en fantastisk jobb for å pleie landskapet rundt oss. De sørger for å gi oss utsikt og at det blir mer åpent og lettere å gå i marka.

Foto: Sissel Breiland