Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Slipen

Høring og offentlig ettersyn

Forslag til detaljregulering for industriområde Slipen – Planid 20170069

Med hjemmel i Plan – og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 vedtok kommunens faste utvalg for plansaker, den 07.06.19, sak 7/19, å legge private forslag til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn og høring.  

Høringsfrist: 25.august 2019

Kruno Mindland

Høring og offentlig ettersyn

Forslag til Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2019-2023

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-14 vedtok planutvalget den 15.02.19, i sak 6/2019, å legge forslag til kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2019-2023 ut til offentlig ettersyn.

Høringsfrist: 8.april 2019

Bildet øverst i artikkelen viser utsikten fra Kruno på Mindland. Foto Veronica Nikolaisen