forside landbruksplan

Styringsgruppa ble oppnevnt av kommunestyret 08.02.2012. Mandatet som ble gitt var å rullere landbruksplan i løpet av 2012 og med målsetting om å gjennomføre arbeidet før sommerferien.

Ved siden av styringsgruppa har fire arbeids- og temagrupper lagt grunnlaget for den rullerte landbruksplanen.

Klikk på planen for å få den opp i fullversjon