Trafikksikkerhetsplanen (ts-planen) 2015 – 2022 er en handlingsplan med tiltak. Ts-planen prioriterer fysiske- og holdningsskapende tiltak som skal benyttes til å sikret barns skoleveg i tilknytning til kommunale-, fylkeskommunale- og riksveger.

 

Her finner du plandokumentet: 

Trafikksikkerhetsplan 2015-2022