Drift av gatelys er en kostbar affære.

For å redusere strømutgiftene styres gatelysene av to automatiske system og et manuelt. Fotocellene forteller når det er mørkt nok til at lysene slås på og når det er lyst nok når de skal slås av. Tidsurene forhånds-innstilles til tidspunkt som kommunen ønsker at lysene skal være deaktive. Dette systemet overstyrer fotocellene. For tiden slår tidsurene strømmen av mellom kl 0000 og 0600. Dette gjelder vintertid og justeres ikke når det er sommertid. En følge av dette vil bli én times forskyvning på tenne-/ slokketidspunktet mellom ca 1. april og 1. november, dvs. lysene er da avslått mellom kl 0100 og 0700. Disse innstillingene gjelder ikke gatelysene i sentrum, dvs. Torolvs gate, Håreks gate og området fergeleiet - menighetskulen der lysene står på hele natta.

Alstahaug kommune har utarbeidet veilysnorm for nyanlegg, standardforbedringsanlegg og generelle vedlikeholdsarbeider. Normen skal være retningsgivende for alle som planlegger og utfører arbeid på veilysanlegg som Alstahaug kommune har ansvar for. Se normer her.