Dette består vintervedlikeholdet hovedsaklig av:

Sikre at veiene holdes åpne og er kjørbare i perioden det er snø. I tidsrom det er kraftig vind og snøfokk, kan en regne med at enkelte veier midlertidig må stenges. Kommunens serviceavdeling har brøyteberedskap i tidsrommet ca 15.desember - 15. mars. Innleide entreprenører har beredskap mellom ca 15. november og 15. april. Enkelte år tar vintervedlikeholdet opptil 70% av kommunens veibudsjett som de siste år har ligget mellom 3 og 3,6 mill. kr.

Se oversikt over kommunale brøyteroder.