Alstahaug Vannverk

Alstahaug vannverk forsyner i dag 98 % av kommunens innbyggere og næringsvirksomheter med vann. Forsyningsnettet går fra Sandnessjøen i nord til Offersøy, Tjøtta og Mindland i sør. I tillegg forsynes Austbø, Blomsøy, Hestøysund og Åkerøy i vest. En del av nærings-virksomhetene og institusjonene som forsynes, er spesielt avhengig av stabil vannforsyning og vann av god kvalitet. Som eksempel kan nevnes meieri, vaskeri, gårdsbruk, sykehus og forsyningsbase. Fra forsyningsbasen leveres det vann videre til blant annet Norne- og Skarvfeltet i Nordsjøen via supplybåter.

Alstahaug vannverk har flere ganger kvalifisert seg og deltatt i konkurransen ”Norges beste drikkevann”.

Vannkilden Storvatnet

  Bilde av vannkilden

Vannkilden er Storvatnet som ligger 207 m.o.h. i fjellkjeden "De syv søstre". Nedslagsfeltet består hovedsakelig av bart fjell, svaberg og felles fjellmark. Det er minimalt med vegetasjon i nedslagsfeltet.

Vannkilden er ikke klausulert, men anses imidlertid som hygienisk barriere ut fra følgende begrunnelse;

  • Ingen aktivitet i nedslagsfeltet
  • Stor vannkilde med inntak under sprangsjikt
  • Dokumentert god bakteriologisk vannkvalitet over flere år

Behandlingsanlegget på Milan

Fra Storvatnet ledes vannet til behandlingsanlegget på Milan som ligger på kote 90. 

Årlig produsert vannmengde har variert mellom 1,3 og 1,8 millioner m3.
 

Beredskap og sikkerhet

Vannverket er døgnkontinuerlig overvåket, og dersom noe ureglementert skulle oppstå, vil det gå alarm til beredskapsvakt.

Vannprøver

For å sikre at man oppfyller kvalitetskravene i drikkevannsforskriften, tas det hver uke vannprøver ute på forsyningsnettet. I tillegg tas det prøver av råvannet (urenset vann) tolv ganger i året. Resultat vannprøver 2019