En seksjon er et eget pante- og salgsobjekt til bolig- og/eller næringsformål - som er et alternativ til tradisjonell tomtedeling.

Mest anvendelig i bygårder hvor det er leiligheter i flere etasjer, men kan også anvendes for eksempel i rekkehusområder. Tomt og bygning(er) er felleseie, mens den enkelte seksjonseier får eksklusiv bruksrett til sin seksjon.