Varsel om feiing og tilsyn pr telefon

Nytt i Alstahaug kommune er at det vil bli sendt ut en SMS eller talemelding noen dager i forveien av planlagt arbeid. For personer som eier flere objekt vil det ikke fremgå i meldingen hvilket objekt det gjelder, og de må da ta kontakt for informasjon.

Hvis vi blir forhindret i kunne utføre jobben, vil du få beskjed om det i en melding på telefonen din.

Hvordan sjekke sin oppføring hos varslingsleverandøren?

Adresseregisteret henter ikke inn hemmelig nummer. Har du hemmelig nummer og ønsker varsling, må du selv registrere deg i registeret. Det kan også være greit for andre å sjekke sin oppføring at den stemmer.

Slik gjør du:

Vi håper og tror dette er en bedre måte og nå ut til våre kunder. Hvis du plages med noe eller lurer på noe så ta kontakt. Enten direkte til feierne eller sentralbordet på kommunen på telefon: 75 07 50 00

Montering av ildsted

Eier skal melde fra til kommunen når det har blitt installert nytt ildsted eller foretatt andre vesentlige endringer ved det eksisterende fyringsanlegget. (Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 2-4, tredje ledd)

Skjema for innmelding av nytt ildsted finner du her

Dersom man skal montere nytt ildsted i eksisterende fyringsanlegg trenger man ikke søke om dette, men man har meldeplikt til kommunen (Alstahaug brannvesen har egne skjema til dette).

Kontaktinformasjon

Brann- og redningstjenesten er bemannet med to feiere som sørger for feiing av registrerte piper og at tilsyn og kontroll av fyringsanlegg blir gjennomført i forskriftsmessig omfang.

Feier: Lovise Wiik, tlf: 995 52 243

Feier: Vegard Karlsen, tlf: 941 46 387