SMS fra brannforebyggeren?

Når det er tid for tilsyn vil du motta en SMS fra brannforebyggeren. Tekstmeldingen inneholder en link som vi vil at dere skal ta i bruk. Er du usikker på dette og trenger hjelp, kan du fortsatt kontakte brannvesenet slik det er beskrevet i SMS-en. Denne linken kan du enkelt åpne på din Smartphone, eller du kan kopiere eller skrive URL’en inn på din PC hvis du ønsker det.  Så vil linken ta deg til en plattform som kalles «Min Eiendom», og er en hjemmeside med all din eiendomsinformasjon, har vil du kunne logge deg inn og alltid være oppdatert på bl.a. Brannforebyggingsstatus på din bolig. Viktigst kan du kommunisere med oss når det passer med tilsyn og kunne melde hvis du har fulgt opp et avvik for eksempel.
Vi minner om at det fortsatt vil være mulig å kontakte oss som før, men vi setter stor pris på responsen fra SMS.

Beskrivelse steg for steg:

  1. Du vil få en SMS fra «Brannforebyggeren» som er ditt brannvesen når det er tid for å utføre tilsyn på din bolig
  2. Åpne SMS-en, les og følg beskrivelsen. 
  3. Ved hjelp av linken i SMS-en logger du deg på Min Eiendom via DIFI, og her kan du bekrefte tidspunktet Brannforebyggeren skal komme på tilsyn eller feiing. Du kan også kommunisere at det ikke passer og finne nye tid eller dato.
  4. Når du har bekreftet så vil Brannvesenet motta beskjed og kunne planlegge tilsyn ut ifra det som blir besvart.
  5. Etter tilsynet er gjennomført vil du få en ny melding som vil lede deg tilbake til Min Eiendom hvor du kan lese rapporten, og følge opp eventuelle avvik eller anmerkninger.

Feiing og tilsyn av fritidsboliger

Fritidsboliger skal nå feies og føres tilsyn med av kommunen. Dette jamfør § 17 i «Forskrift om brannforebygging». Tidligere har ansvaret hvert på hver enkelt eier av fritidsbolig. Årlig brenner over 100 fritidsboliger, disse ligger ofte langt fra brannstasjon og utrykningstiden kan være lang så det er viktig og ha fokus på brannsikkerheten.

Feietjenesten i Alstahaug har til nå kartlagt fritidsboliger og fått dem inn i systemet. Feiervesenet vil starte med feiing og tilsyn av disse i løpet av 2019, og jobbe seg systematisk gjennom alle enhetene i Alstahaug, Leirfjord og Dønna. En del fritidsboliger ligger nært vei, og noen er litt mer krevende å komme til, slik at det kan noe tid før alle har fått sitt første besøk av brannforebyggeren på fritidsboligen.

Det stilles samme krav til fyringsanleggene på fritidsboligen som i helårsbolig, dette gjelder også adkomsten for feiing av fyringsanlegget. Kravene som stilles til fyringsanleggene er for innbyggernes sikkerhet.

Hyppighet på feiing og tilsyn

Hyppigheten av feiing og tilsyn blir styrt ved hjelp av en risikoanalyse som er gjort på hvert enkelt fyringsanlegg som er basert på en rekke faktorer. Dette jamfør § 14 i «forskrift om brannforebygging». Fagpersonell kan i enkelte tilfeller overstyre denne analysen av ulike årsaker.

Vi har pr nå dårlig datagrunnlag på fritidsboliger, og undersøker ulike måter for å innhente data på. Dette er viktig for å få gjennomført en analyse av god kvalitet. Inntil videre blir fagdata registrert ved første besøk av feietjenesten.

Varsel om besøk av feiietjenesten

For å opprettholde lave avgifter blir i utgangspunktet alle besøk utført i normal arbeidstid, og det er viktig at vi får adgang til enhetene som har fått varsel. Vi håper på fleksibilitet fra eiers side, da det ofte er en utfordring for oss å få utført feiing/tilsyn på en effektiv måte på fritidsboliger.

Når det er mottatt varsel om besøk av feietjenesten må eier eller dens representant som kjenner bygningen godt, ta kontakt på oppgitt kontaktinformasjon for å gi tilbakemelding. Hvis det ikke lar seg gjøre på oppgitt tidspunkt, vil det være stort sett være mulig å få ny time fortrinnsvis samme uke. Feiing og tilsyn gjennomføres selvfølgelig i henhold til lovverk.

Mer informasjon om feiing og tilsyn finnes til venstre på denne siden, eller følg linkene:

Tilsyn: https://www.alstahaug.kommune.no/informasjon-om-tilsyn-med-fyringsanlegg.419300.no.html
Feiing: https://www.alstahaug.kommune.no/informasjon-om-feiing-av-fyringsanlegg.419298.no.html

Montering av ildsted

Eier skal melde fra til kommunen når det har blitt installert nytt ildsted eller foretatt andre vesentlige endringer ved det eksisterende fyringsanlegget. (Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 2-4, tredje ledd)

Skjema for innmelding av nytt ildsted finner du her

Dersom man skal montere nytt ildsted i eksisterende fyringsanlegg trenger man ikke søke om dette, men man har meldeplikt til kommunen (Alstahaug brannvesen har egne skjema til dette).