Organisering

Ytre Helgeland Brann og Redning (YHBR) har 65 hel- og deltidsansatte, vi er organisert som et vertskommunesamarbeid. Vertskommune er Alstahaug kommune og deltakerkommunene er Leirfjord kommune og Dønna kommune. Regionen har ca. 11.000 innbyggere. Samarbeidet har i dag 4 brannstasjoner med heltids- og deltidsansatte brannmannskap. Brannsjef samt stab- og støttefunksjoner er lokalisert til rådhuset i Sandnessjøen.  Feiertjenesten er lokalisert på brannstasjon i Sandnessjøen.

Tjenesten er organisert med to avdelinger:

 

 

Telefonnummer

Telefonnummer:

  • Brannsjef: Mobil: 990 16 845
  • Leder beredskapsavdelingen/varabrannsjef: Mobil: 94 14 63 87
  • Leder forebyggendeavdelingen: Mobil: 92 64 76 18
  • Vakttelefon: 976 16 140
  • Brannforebyggere: 99 55 22 43 - 91 73 45 01 - 90 23 78 06