Koronatelefon: 909 63 109

Brann og større ulykker: 110

  • Sørg for å varsle andre i huset.
  • Varsle brannvesenet på 110.
  • Prøv å slokke brannen, men risiker ikke liv og helse.
  • Orienter brannvesenet når de kommer, gi beskjed hvis det er noen som ikke har kommet seg ut.

Politi og redningssentral: 112

Ved kriminelle handlinger der det er fare for liv, bevisforspillelse eller andre henvendelser som ikke kan vente, ring Politiets nødtelefon på 112.

Ambulanse - medisinsk nødtelefon: 113

  • Tilkall hjelp på 113.
  • Sikre skadestedet og de skadede.
  • Gi livreddende førstehjelp.

Legevakt: 116117

Legesenter: 75 07 51 00

Giftinformasjonen: 22 59 13 00


Alarmtelefon for barn og unge: 116 111

Vakttelefon barnevern: 75 07 41 00

Mosjøen krisesenter: 75 17 36 99


Mental helse: 116 123

Kirkens SOS i Norge: 23 08 13 80


Vakttelefon veterinær: 75 04 13 00

Viltpåkjørsel, ring politiet: 75 58 90 00
 

Viktige telefonnumre, Helse og omsorg