Alarmtelefon: 110.  

Vakthavende overbefal i Sandnessjøen, tlf. 97616140

Utrykningsleder Dønna, tlf. 99496240

 

Om beredskapsavdelingen:

Beredskapsavdelingen tar seg av brann- og redningstjenesten i Alstahaug kommune, Leirfjord kommune og Dønna kommune. Oppgaven er å begrense og slokke brann, samt å hjelpe personer ut av akutte situasjoner der det er fare for liv og helse. Vi yter også hjelp i andre situasjoner som oppfattes som akutte og truende for liv, helse og miljø.

Innsatsstyrken skal kunne takle de fleste branner og akutte ulykker innenfor egen region. I tïllegg informasjon og deltakelse på brannøvelser overfor publikum.

Overordnet vakt er helkontinuerlig vakt bestående av 4 personer med brannsjefens myndighet.

Sandnessjøen brannstasjon har deltidsansatte med helkontinuerlig vaktordning bestående av 16 personer fordelt på 4 vaktlag samt reservestyrke på 4 personer uten fast vaktordning. På Tjøtta er det i tillegg 8 mannskaper uten vaktordning.

Leirfjord brannstasjon har deltidsansatte bestående av 16 personer fordelt på 4 vaktlag  uten fast vaktordning.

Dønna brannstasjon har deltidsansatte bestående av 16 personer uten fast vaktordning. Utrykningsleder er helkontinuerlig vakt bestående av 4 personer.